ระดับตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนค้าปลีก (Distributor)

ตัวแทนค้าปลีก
(Distributor)

ตัวแทนค้าส่ง (Supervisor)

ตัวแทนค้าส่ง
(Supervisor)

ตัวแทนค้าส่งขนาดใหญ่ (Dealer)

ตัวแทนค้าส่งขนาดใหญ่
(Dealer)